LHBTI

Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse conditie. Dat is de betekenis van de afkorting LHBTI. Een samenvatting van varianten in zowel seksuele als gender identiteit. Voorlichting hierover geven is verplicht in het vmbo en wordt verwacht in het mbo. Op scholen wordt hier op een heel eigen manier vorm en inhoud aan gegeven. Op deze pagina vind je inspiratie in de vorm van artikelen en video’s. Ook  vind je links naar organisaties en instrumenten die je kunnen helpen lhbti beleid en lessen op je school vorm te geven.

Artikelen en video’s van Kies Kleur in Groen over homoseksualiteit en genderidentiteit:

Wie is de homo - lesmethode ontwikkeld noor Nordwin College >> filmpje

“Open & Out: 10 regenboogsleutels voor scholen” geeft antwoord op de vraag hoe men een school echt homovriendelijk maakt. Download PDF

Van tolereren naar respecteren
De leerlingen praten vaak over, maar zelden mét homoseksuelen. Ze noemen elkaar homo, imiteren homo's en kwetsen zo vaak onbewust mensen met andere gevoelens. Een workshop over homoseksualiteit, tijdens de diversiteitsweek op het Clusisus College in Hoorn, verkleinde de kloof tussen feiten en vooroordelen. Download PDF

Gender
Over het denken in hokjes, de ongeschreven regels, bewustwording en out-of-the-box- denken.Interview met Martine de Boer van Mind mix Download PDF

Theater aan Z
Theater AanZ maakt interactieve en educatieve voorstellingen over diversiteit.

Movisie
Hoe maak je de maatschappij inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders? Het themadossier LHBT-emancipatie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan het inclusiever maken van de samenleving voor de LHBT-groep.

AOB Roze
AOb Roze is de groep binnen de AOb die zich bezighoudt met seksuele diversiteit en onderwijs.