Radicalisering

Radicalisering is een actueel onderwerp in het onderwijs. Het kan hierbij gaan om jongeren die IS aanhangen, maar even zo goed om ander extremistisch gedachtengoed, bijvoorbeeld extreem rechts. Een docent die op het goede moment het goede gesprek weet aan te knopen met een jongere die radicaliseert kan het verschil maken.

Een aantal organisaties hebben zich gespecialiseerd op het terrein van radicalisering en de rol van het onderwijs.Op deze pagina zijn organisaties, publicaties en gespecialiseerde trainingen rondom radicalisering verzameld.